Časté dotazy / užitečné informace

UŽITEČNÉ INFORMACE:

  • o peníze můžete zažádat předem a budou Vám vyplaceny formou zálohy před samotnou realizací
  • není tedy potřeba mít naspořeno dopředu
  • dotace na Váš fotovoltaický ohřev teplé vody je 90 tisíc korun
  • asistence odborníků z místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a mEKIS kteří pomáhají zájemcům o dotace získávat informace o možnostech dotací a bezproblémově projít celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace
  • s vyhledáním vašeho odborného asistenta Vám rádi pomůžeme
  • za tuto službu nic neplatíte, podpora je zcela zdarma
  • na realizaci mají domácnosti jeden rok

ČASTÉ DOTAZY:

Komu je NZÚ Light na instalaci solárního systému na ohřev vody určena?

-Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících dávky na bydlení.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Kolik peněz z NZÚ Light mohu získat?

-Na fotovoltaický ohřev vody získáte dotaci ve výši 90 tisíc korun.

Mám zájem o dotaci z NZÚ Light, ale nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

-Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Kontakty na poradce v jednotlivých krajích najdete na stránce Poradenství pro NZÚ Light.

-O podporu na vyřízení dotace,nebo zajištění konzultace s pověřeným odborníkem,se neváhejte obrátit na vaši firmu,kterou jste si vybrali,nebo která Vás oslovila. Tato služba je pro Vás zdarma.

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

-Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti. Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

-K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

Dům jsem před časem převedl na syna, ale dál tam bydlím jen s manželkou, jsme starobní důchodci, můžeme žádat?

-V tomto případě by šlo čerpat podporu z NZÚ Light pouze v případě, kdy platí, že váš syn je trvale hlášen v domě (přihlášení k trvalému pobytu musí být starší než z 12. 9. 2022) a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce a/nebo pobírá příspěvek na bydlení. V případě, že syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky NZÚ Light a o podporu z NZÚ Light žádat nelze. Váš syn ale může na zateplení rodinného domu zažádat o dotaci z „klasické“ Nové zelené úsporám.

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem. Syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí. Můžeme žádat v NZÚ Light?

-Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Jsem vlastníkem domu, ve kterém bydlím, ale nejsem v něm oficiálně přihlášen k trvalému pobytu. Mohu skutečnost, že v domě bydlím trvale, doložit čestným prohlášením nebo třeba vyúčtováním za elektřinu?

-Podmínkou získání dotace z Nové zelené úsporám Light je, že žadatel je vlastníkem domu a zároveň je v něm přihlášen k trvalému pobytu. Pokud tato podmínka není splněna, o dotaci z NZÚ Light žádat nelze, a to ani v případě, že žadatel v domě dlouhodobě žije.

Jsme důchodci, v našem domě je trvale hlášen syn, který ale bydlí jinde. Máme nárok na dotaci z NZÚ Light?

-Ano, máte nárok na dotaci. Podstatné je, že se skutečně jedná o domácnost složenou pouze z důchodců. Při podání žádosti potvrdíte na záložce „Čestná prohlášení“, že se jedná o domácnost složenou pouze z důchodců.

Oba s manželkou pobíráme starobní důchod. V našem domě je trvale hlášena vnučka, která je nezletilá a dospělý vnuk, který studuje a nemá žádné příjmy. Máme na dotaci z NZÚ Light nárok?

-Ano, v tomto případě nárok na dotaci máte. Pokud v domácnosti tvořené důchodci žije ještě nezletilé dítě nebo zletilé studující, tak příjmy směrem nahoru neovlivní a taková domácnost může žádat v NZÚ Light.

Náš dům jsme převedli na děti, které nám tam zřídily věcné břemeno užívání. V domě bydlíme jen my s manželkou, oba jsme ve starobním důchodu. Máme nárok na dotaci z NZÚ Light?

-Bohužel v tomto případě není možné poskytnout dotaci z NZÚ Light. Žádat může pouze vlastník nemovitosti, který v ní trvale bydlí a pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvky na bydlení. Vaše děti jako vlastníci nemovitosti, ve které bydlíte, mohou zažádat o dotace z „klasické“ Nové zelené úsporám.

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o dotaci z NZÚ Light?

-Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek NZÚ Light stačí, že pobíráte starobní důchod.

Jsem důchodce, manželka chodí do práce, ale její plat je nižší než můj důchod.

-Pokud vaše manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod, vaše domácnost nesplňuje podmínky NZÚ Light, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci.

Mám rozhodnutí o důchodu, ale důchod nepobírám, jsem zaměstnán. Mám nárok na dotaci z NZÚ Light?

-V podmínkách NZÚ Light je stanoveno, že žadatel musí pobírat důchod nebo příspěvek na bydlení. Pokud nepobíráte důchod ani příspěvek na bydlení, podmínky nesplňujete a na dotaci nárok nemáte.

Podle kalkulačky MPSV mi vychází nárok na příspěvek na bydlení ve výši pár set korun, ale o příspěvek z různých důvodů žádat nechci, mohu i tak využít NZÚ Light?

-Podmínky NZÚ Light vyžadují, aby žadatelé o dotaci pobírali starobní nebo invalidní důchod, nebo aby v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobírali příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky nesplňujete, nemůžete o dotaci žádat, a to ani v případě, že byste měl na příspěvek na bydlení nárok, ale rozhodl jste se ho nečerpat.

Může být FVE ohřev vody žadatele připojen k distribuci s přetokem nebo bez přetoku do sítě?

-FVE musí být navržena tak, aby sloužila primárně pro ohřev vody, případné připojení a přetoky do sítě podmínky nezakazují. Pro větší systémy, u kterých by měly vznikat i významnější přetoky do sítě, doporučujeme využít výhodnější podporu ve standardním programu NZU.

Mohu do minimálního akumulačního objemu 45l/kWp počítat také objem stávajícího boileru?

-Pokud je stávající bojler navrhovaným systémem přímo ohříván, tj. je na něj napojen vnitřní výměník nebo elektrické topné těleso ohřívače, pak ano.

Jako zdroj pro Vaši informovanost byly použity oficiální stránky Nová zelená úsporám.

Pro více informací navštivte stránky Nová zelená úsporám: https://novazelenausporam.cz/